Białystok Młynowa 40 lok U5 tel.kom. +48 601 616 234 tel. +48 85 7416188

dr Piotr Sobolewski

 

Jestem absolwentem Akademii Medycznej w Białymstoku. Studia medyczne ukończyłem w 1987 roku. W 1993 uzyskałem tytuł doktora nauk medycznych. Od 1994 posiadam II stopień specjalizacji z chorób oczu. Podstawą mojej wiedzy jest wieloletnia praca kliniczna. Jestem autorem wielu publikacji naukowych.

Zorganizowałem i prowadziłem wiele szkoleń m.in z laseroterapii chorób oczu. Posiadam doświadczenie szpitalne na stanowisku ordynatora oddziału okulistycznego i konsultanta wojewódzkiego. Wykonałem setki operacji i zabiegów okulistycznych (leczenie operacyjne zaćmy, jaskry, odwarstwienia siatkówki, zeza, zaopatrzenie chiurgiczne ran oka).Pracowałem także wiele lat w poradni przyklinicznej, w specjalistycznej poradni okulistycznej w Suwałkach, Białymstoku i Warszawie.

Specjalizuję się w laserowej chirurgii refrakcyjnej wad wzroku. Od ponad 20 lat wykonuję w Białymstoku zabiegi laserowej korekcji wad wzroku. Przy udziele doświadocznych inżynierów oraz kadry pielęgniarskiej wykonałem już wiele tysięcy takich zabiegów. Opublikowałem także wiele praktycznych artykułów w tej dziedzinie w specjalistycznym piśmiennictwie medycznym.

Odbyłem wiele krajowych i zagranicznych kursów zawodowych potwierdzonych certyfikatami. Szkoliłem się w ośrodkach okulistycznych we Francji, Włoszech, Czechach. Systematycznie uczestniczę w międzynarodowych kursach chirurgii refrakcyjnej.

1 czerwca 2012 zostałem wyróżniony w konkursie "Podlaski Innowator 2012" organizowanym przez Uniwersytet w Białymstoku oraz władze miasta Białegostoku.

Odwiedziło mnie już wielu pacjentów z Polski, Łotwy, Biołorusi,Ukrainy, Rosji, Anglii, Szwecji, Norwegii, Niemiec, Słowenii, USA, Kanady.

W październiku 2012 otrzymałem w głosowaniu internetowym ogólnopolski laur pacjenta, a w 2020 medyczny laur jakości.

W lipcu 2014 zostałem wyróżniony certyfikatem za udział w międzynarodowym projekcie badawczym Politechniki Łódzkiej dotyczącym metod zarządznia mikroprzedsiębiorstwami 

DOTACJE UNIJNE

Prywatny Gabinet Okulistyczny, Centrum Okulistyczno-Laserowe Piotr Sobolewski uzyskał dotację unijną w ramach: I osi priorytetowej (Wzrostu innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie), działania 1.4 (Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw), poddziałania 1.4.1 (Mikroprzedsiębiorstwa) na współfinansowanie zakupu specjalistycznego, okulistycznego ultrasonografu oraz lasera YAG/SLT w konkursie ofert w terminie: 07.07.2009 r.-31.08.2009 r. (konkurs nr 2) pod nazwą : "Wzrost innowacyjności Centrum Okulistyczno-Laserowego poprzez inwestycję w specjalistyczny sprzęt medyczny" wniosek WND-RPPD.01.04.01-20-041/09 wykorzystywanych w diagnostyce i leczeniu jaskry i zmętnień ciała szklistego.

 

Prywatny Gabinet Okulistyczny, Centrum Okulistyczno-Laserowe Piotr Sobolewski uzyskał dotację unijną w ramach: I osi priorytetowej (Wzrostu innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie), działania 1.4 (Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw), poddziałania 1.4.1 (Mikroprzedsiębiorstwa) na współfinansowanie zakupu specjalistycznego, okulistycznego komputerowego tomografu spektralnego OCT w konkursie ofert w terminie: 24.01.2012 r.-16.03.2012 r. (konkurs nr 7) pod nazwą : "Innowacyjne zastosowanie tomografii spektralnej oka w Centrum Okulistyczno – Laserowym w Białymstoku”wniosek WND-RPPD.01.04.01-20-039 wykorzystywanych w diagnostyce chorób szklistkowo-siatkówkowych i diagnostyce ciała szklistego przed zabiegami witerolizy laserowej.

 

 

Zapraszam do odwiedzenia moich innych stron internetowych

www.okulistyka.bialystok.pl

www.leczeniemetow.pl   

Zapraszam również do zapoznania się z moimi publikacjami naukowymi na temat laserowej korekcji

 

logo stopka

Białystok Młynowa 40 lok U5

mail: doktorsobol@gmail.com
tel.kom. +48 601 616 234
tel. +48 85 7416188
Godziny przyjęć

poniedziałek, wtorek, środa: 9:00-13:00
17:00 - 19:00


czwartek, piątek: 9:00-13:00

Odwiedziło nas już

756886 osób

Internautów na stronie: 1
Strony Internetowe Białystok Created by Rutcom