Białystok Młynowa 40 lok U5 tel.kom. +48 601 616 234 tel. +48 85 7416188

Czym jest gwarancja?

Zwykle gwarancja udzielana jest przez producenta/sprzedawcę na zakupiony produkt.

Gwarancja zapewnia możliwość naprawy lub wymiany wadliwego działania produktu przez jakiś określony czas.

W przypadku usług medycznych nie stosuje się określenia „gwarancja”.

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, odpowiedzialność za leczenie opiera się na zasadzie należytej staranności, zarówno w procesie diagnozy, jak i leczenia. Lekarz oraz podmiot leczniczy, w którym jest wykonywane badanie lub  zabieg, nie jest uprawniony do „dawania gwarancji” osiągnięcia konkretnego wyniku leczenia.

Lekarz każdorazowo podejmuje działania w celu osiągnięcia jak najlepszego rezultatu. Taka reguła obowiązuje we wszystkich dziedzinach medycyny.

Każdy pacjent może osiągnąć nieco inny efekt leczenia przy jednakowej procedurze, a zadaniem lekarza jest dążenie do jak najlepszego wyniku leczenia. Na efekty i stabilność wyników terapii (np. widzenia) ze strony pacjenta ma wpływ przestrzeganie zaleceń lekarskich, stan zdrowia, działanie ordynowanych leków, indywidualne procesy gojenia tkanki pacjenta, styl życia chorego, nawyki, wiek, ewentualne przebyte i przyszłe choroby, starzenie organizmu.

Jeśli po zabiegu laserowej korekcji pozostanie tzw. „wada resztkowa”, chirurg okulista może podjąć decyzję o jej dokorygowaniu. Oczywiście pod warunkiem, że pozwalają na to aktualne parametry rogówki, szczególnie jej grubość. Takie sytuacje zdarzają się bardzo rzadko. Zabieg jest wykonywany bezpłatnie do 1 roku leczenia pod warunkiem odbywania zaleconych kontroli okulistycznych.

Warto mieć świadomość, że mniej więcej po 45 roku życia, u każdego pojawia się niewydolność akomodacji (presbiopia, starczowzroczność). Jest to naturalny, postępujący proces twardnienia soczewki i słabnięcia mięśnia wewnątrzgałkowego, niezależny od laserowej korekcji wzroku. Wiąże się to z potrzebą stosowania okularów do bliży (czytanie z bliska, praca przy komputerze).

logo stopka

Białystok Młynowa 40 lok U5

mail: doktorsobol@gmail.com
tel.kom. +48 601 616 234
tel. +48 85 7416188
Godziny przyjęć

poniedziałek, wtorek, środa: 9:00-13:00
17:00 - 19:00


czwartek, piątek: 9:00-13:00

Odwiedziło nas już

737487 osób

Internautów na stronie: 1
Strony Internetowe Białystok Created by Rutcom